Skip to main content

Hulp nodig bij de Privacy-inrichting?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR = General Data Protection Regulation)
Vanaf d.d. 25 mei 2018 is binnen de EU een strengere privacywet van toepassing. De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die bedrijfs- en persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. Ook als je niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet je ze als privacygevoelig behandelen.
De AVG dwingt bedrijven tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat je je als bedrijf aan de wet houdt. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd.

Waarmee kan Vivere je ondersteunen?

Gezien het feit dat Vivere al voor veel verenigingen, organisaties en bedrijven de AVG heeft ingericht, weten we wat ervoor nodig is om een goede basis samen te stellen. Te denken valt aan een stuk bewustwording, informatie-voorziening, verantwoordingsplicht, inrichting gegevensbestanden, benoeming functionaris gegevensbescherming, registratiemethodieken voor datalekken en externe verwerkersovereenkomsten.

Wat gaat Vivere dan onder andere samenstellen voor jou als bedrijf of organisatie?

 • Algemene informatie voor directie en of medewerkers over de AVG en hoe hiermee om te gaan;
 • Privacy Statement voor website en intern;
 • Protocol datalekken persoons- en of bedrijfsgegevens;

 • Toestemmingsformulieren (o.a. klanten + samenwerkingspartners + inhuur);

 • Geheimhoudingsformulieren (o.a. medewerker + stagiair + inhuur);

 • Controle verwerkersovereenkomsten externe partijen;
 • Samenstellen verwerkersovereenkomsten;
 • file: overzicht datalekken;
 • file: Verwerkingsregister.
 • Handboek + instructies data protection manager;

 • Bedrijf / onderneming / afdelingen instrueren + inrichten + voorbereiden;

De oplossing van Vivere

AVG Basis

Je ontvangt:

AVG:

 1. Scan huidige AVG-Privacy inrichting (online);
 2. Algemene informatie AVG voor werkgever en werknemer (intern + extern);
 3. Protocol datalekken persoons- en bedrijfsgegevens;
 4. Digitaal document overzicht registratie datalekken;
 5. Privacy statement voor op website;
 6. Jaarlijkse update van ingestelde documenten + helpdesk;
 7. Elektronische Privacy Verordening (EPV) instellingen (o.a. cookiebeleid).

Prijs op aanvraag.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden alsmede het privacy statement van Vivere van toepassing.

AVG Plus

Je ontvangt:.

AVG:

 1. Scan huidige AVG-Privacy inrichting (online);
 2. Intakegesprek i.v.m. personaliseren;
 3. Algemene informatie AVG voor werkgever en werknemer (intern + extern);
 4. Protocol datalekken persoons- en bedrijfsgegevens;
 5. Digitaal document overzicht registratie datalekken;
 6. Privacy statement voor op website;
 7. Toestemmingsformulier werknemer;
 8. Toestemmingsformulier klant;
 9. Toestemming- + Geheimhoudingsformulier externe inhuur;
 10. Samenwerkingsformulier partijen;
 11. Geheimhoudingsverklaring werknemer;
 12. Informeren en implementeren functionaris gegevensbescherming;
 13. Elektronische Privacy Verordening (EPV) instellingen (o.a. cookiebeleid);
 14. Jaarlijkse update van ingestelde documenten + helpdesk.
Prijs op aanvraag.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden alsmede het privacy statement van Vivere van toepassing.
AVG Pro

Je ontvangt:

AVG:

 1. Scan huidige AVG-Privacy inrichting (online);
 2. Intakegesprek i.v.m. personaliseren;
 3. Algemene informatie AVG voor werkgever en werknemer (intern + extern);
 4. Protocol datalekken persoons- en bedrijfsgegevens;
 5. Digitaal document overzicht registratie datalekken;
 6. Privacy statement voor op website;
 7. Toestemmingsformulier werknemer;
 8. Toestemmingsformulier klant;
 9. Toestemming- + Geheimhoudingsformulier externe inhuur;
 10. Toestemming- + Geheimhoudingsformulier samenwerkende partij;
 11. Samenwerkingsformulier partijen;
 12. Geheimhoudingsverklaring werknemer;
 13. Informeren en implementeren functionaris gegevensbescherming;
 14. Indien van toepassing: samenstelling verwerkersovereenkomst;
 15. Elektronische Privacy Verordening (EPV) instellingen (o.a. cookiebeleid);
 16. Digitaal document verwerkingsregister;
 17. Controle verwerkersovereenkomsten externe partijen;
 18. Jaarlijkse update van ingestelde documenten + helpdesk.
Prijs op aanvraag.

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden alsmede het privacy statement van Vivere van toepassing.