Skip to main content

Verkooptrainingen, klantgericht denken!

Wil je als bedrijf dat de (key) accountmanagers goed voorbereid gaan naar afspraken en dat ze als team elkaar aanvullen en versterken of wil je dat het verkoopmanagement extra ondersteund wordt, dan kan Vivere jou hiermee helpen. De programma’s die samengesteld worden zullen in onderling overleg plaatsvinden en afgestemd zijn op de behoefte waarin voorzien moet worden. In de huidige tijd is het van belang om een goed inzicht te hebben in de Customer Journey en van daaruit met de klant te communiceren. Waarom komt een klant bij een bedrijf nu kopen? Wat is de klant zijn verwachtingspatroon en hoe kunnen we als bedrijf daarop inspringen? Hoe moet je dit als team gaan analyseren en vervolgens benaderen? Wat is mijn werkwijze en voorbereiding? Hoe kan de behoefte van de klant duidelijk achterhaald worden en hoe maak ik de vertaalslag van het bedrijf naar het voordeel van de klant?
Veel vragen die bij bedrijven leven en Vivere kan jou daarmee helpen. Wat kun je dan van ons verwachten?

Op (Key-) accountmanagementniveau:

 • 1.
  Een duidelijk plan gericht op de accountmanager of het team van accountmanagers;
 • 2.
  Structuur/ritme opzetten wat gedragen wordt door de organisatie en het verkoopteam;
 • 3.
  PDCA-plan opzetten waarin eenieder duidelijkheid heeft van de te nemen stappen in het verkoopproces:
Plan: Plannen van prospects en klanten/Kwartaalplan samenstellen/accountplannen
Do: Afspraken maken (belboost momenten cold/hot of cold canvas bezoeken)/Verkoopgesprek voorbereiden en uitvoeren vai VOISPAAN-methodiek:
V(voorbereiding) O(opening) I(inventarisatie/behoefte bepalende vragen) S(samenvatten) P(presentatie) A(afsluiten) A(aandacht) N(nazorg)
Check: Gegevens verwerken in het CRM-systeem en hoe deze te gebruiken/ Rapportage gebruiken en analyseren
Act: Salesmeeting opzet en inbreng/ on the job begeleiding + coaching
 • 4.
  Follow-up

Op Salesmanagementniveau:

 • 1.
  Managementmethodieken bespreken en uitwerken die intern gebruikt worden;
 • 2.
  Hoe ga ik met het team om en op welke manier maak ik de vertaalslag;
 • 3.
  Structuur/ritme opzetten van overlegperiode (bilateraal/ salesmeetings);
 • 4.
  Salesmanagementvergaderingen voorbereiden;
 • 5.
  Gegevensuitlezing CRM-systeem + vertaalslag maken;
 • 6.
  Rapportages opzetten;
 • 7.
  Coaching on the job en formulieren voor (key) accountmanagement ontwikkelen;
 • 8.
  Maand-, kwartaal en of jaarplannen uitschrijven;
 • 9.
  Accountplannen samenstellen;
 • 10.
  Teambuildingsessie (op welke manier?)