Skip to main content

Nieuw meldformulier datalekken

5 mei 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt vanaf a.s. maandag 10 mei een nieuw meldformulier voor datalekken in gebruik. Om de vernieuwing door te voeren is het vanaf aanstaande vrijdag 7 mei 9:00 uur tot en met maandag 10 mei 10:00 uur níet mogelijk om een datalek te melden.

AP houdt rekening met mogelijke vertraging

De meldplicht datalekken houdt in dat zowel bedrijven als overheden direct – en uiterlijk binnen 72 uur – een melding moeten doen bij de AP wanneer zij een (ernstig) datalek hebben. 

Doordat het huidige formulier tijdelijk offline gaat, kan het zijn dat organisaties een datalek niet op tijd kunnen melden. De AP houdt daar rekening mee. Organisaties die een datalek tussen 7 en 10 mei 2021 hadden moeten melden bij de AP, moeten dit nu uiterlijk vrijdag 14 mei 2021 doen. 

Verbeteringen nieuw meldformulier

Het nieuwe meldformulier bevat een aantal verbeteringen voor de gebruiker. Zo wordt het aanvullen van een eerdere melding eenvoudiger en kan de gebruiker tussentijds de voortgang opslaan om er op een later moment verder aan te werken. 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens