Skip to main content

AP waarschuwt voor privacyrisico’s in het onderwijs

1 december 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de trends en risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs in kaart gebracht. Ook heeft de AP de onderwijssector aanbevelingen gegeven. Zodat onderwijsinstellingen zorgvuldig omgaan met de gevoelige gegevens van leerlingen, studenten, ouders en medewerkers.

De onderwijssector heeft aangegeven zich goed te kunnen vinden in de bevindingen van de AP. De sector is inmiddels al aan de slag gegaan met de aanbevelingen.

Rol overheid

Om een aantal aanbevelingen goed op te kunnen volgen, heeft de onderwijssector echter behoefte aan een meer faciliterende en coördinerende rol vanuit de overheid. Dit signaal baart de AP zorgen en brengt daarom de trends, risico’s en aanbevelingen in een paper onder de aandacht van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Trends en risico’s privacy onderwijs

De AP signaleert drie belangrijke trends en risico’s:

  1. monitoring van leerlingen en studenten;
  2. afhankelijkheid van grote leveranciers;
  3. meer uitwisseling van gegevens in samenwerkingsverbanden.   

De aanbevelingen van de AP richten zich op het op orde krijgen van de basis en het versterken van de positie van de onderwijssector in de digitale maatschappij.

Brief ministers

Eerder stuurde de AP al een brief aan de minister van Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hierin riep de AP de ministers op om als stelselverantwoordelijken voor het onderwijs een pakket aan maatregelen te nemen, zodat onderwijsinstellingen in de praktijk kunnen zorgen voor veilig onderwijs.

De AP is van mening dat de reactie op deze brief nog onvoldoende duidelijk maakt hoe de ministers hier concreet invulling aan gaan geven.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens