Skip to main content

AP: scherm woonadressen zzp’ers af in Handelsregister

29 september 2021

De woonadressen van zzp’ers zouden niet meer zomaar voor iedereen te vinden moeten zijn via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) raadt aan voortaan de woonadressen van zzp’ers alleen beschikbaar te maken voor bepaalde beroepsgroepen en instanties, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders.

Dat schrijft de AP in een wetgevingsadvies aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Een veelgehoorde klacht onder zzp’ers is dat hun woonadres voor iedereen te raadplegen is in het Handelsregister van de KvK. Soms met het gevolg dat zij worden gestalkt of bedreigd door mensen die hun persoonsgegevens in het Handelsregister hebben gevonden. Voor zzp’ers die vanuit huis werken is het adres van hun onderneming hetzelfde als hun woonadres.

Thuis opzoeken

‘Je zal maar zzp’er zijn in de psychiatrie, en bang zijn dat een cliënt je thuis opzoekt’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘Of last hebben van een ex-partner, en constant in je achterhoofd hebben dat hij of zij zó kan vinden waar je nu woont. En het is toch onacceptabel als een journalist of activist denkt: ik publiceer dit artikel niet, want ik word al bedreigd en straks staan ze bij mij voor de deur. Daarnaast is er het risico dat zzp’ers slachtoffer worden van bijvoorbeeld identiteitsfraude aan de hand van persoonsgegevens uit het Handelsregister.’

Geen noodzaak

De AP ziet op dit moment geen noodzaak voor het openbaar maken van adressen van zzp’ers via het Handelsregister. Het Handelsregister is bedoeld om rechtszekerheid te garanderen. Zodat mensen en bedrijven kunnen opzoeken of de persoon met wie ze zaken doen, ook bevoegd is om namens het betreffende bedrijf te spreken. Die vraag is bij zzp’ers niet aan de orde: de zzp’er ís zelf zijn of haar bedrijf en vertegenwoordigt verder niemand. Bovendien zijn bedrijven verplicht om op iedere factuur hun adres te vermelden. Dus hun zakenpartners beschikken vaak al over het adres van zzp’ers en hoeven daarvoor niet het Handelsregister te raadplegen.

‘Het lijkt dus niet noodzakelijk om woonadressen van zzp’ers voor iedereen toegankelijk te maken. En het levert wel allerlei problemen op. Dat moet dus anders’, zegt Wolfsen.

Draai systeem om

De AP stelt daarom voor het systeem om te draaien: maak de adressen van zzp’ers standaard niet openbaar via het Handelsregister. Maar maak ze alleen beschikbaar voor bepaalde beroepsgroepen en instanties, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. En voor anderen die echt toegang moeten krijgen, zoals journalisten in sommige gevallen. 

Wijziging Handelsregisterbesluit

In hetzelfde advies staat de AP stil bij een voorstel tot wijziging van het Handelsregisterbesluit. In die wijziging stelt de minister van EZK voor om voortaan alle ‘adressen’ in het register af te schermen, behálve wanneer dat adres niet alleen het vestigingsadres is, maar ook het woonadres (dus wanneer een zzp’er vanuit huis werkt).

Dit voorstel zorgt er weliswaar voor dat de privacy van niet-thuiswerkende zzp’ers beter is beschermd, maar de woonadressen van thuiswerkende zzp’ers blijven voor iedereen toegankelijk. Daarbij wil de minister een bepaling uit het besluit verwijderen. Het gaat om een bepaling waarin staat dat ondernemers bij een waarschijnlijke dreiging hun woonadres mogelijk kunnen laten afschermen. De thuiswerkende zzp’er is met deze wijziging dus slechter af dan daarvoor: hij heeft geen mogelijkheid meer om zijn woonadres af te schermen, ook niet als hij wordt bedreigd.

De AP adviseert de minister dan ook om in een nieuwe versie van het Handelsregisterbesluit de mogelijkheid te behouden voor ondernemers om hun adres af te laten schermen bij bedreiging.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens